ใบขออนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่
11/10606

วันเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ : 09.00 – 18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ หยุดทำการ

เบอร์โทรติดต่อ

โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)
โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)
 • -มิลาน, ดูโอโม่, เมสเตร้ -เกาะเวนิส, สะพานถอนลมหายใจ, จัตุรัสซานมาโค -วิหารเซ็นต์มาร์ค, ล่องเรือกอนโดล่า, เมสเตร้, ฮัลล์สตัทท์, ซอล์ซบูร์ก, สวนมิลาเบลล์ -อินน์สบรุกซ์, หลังคาทองคำ, เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์, เคมเทน, ลิกเทนสไตน์
 • -กรุงวาดุส, ลูเซิร์น, สะพานไม้, อนุสาวรีย์สิงโต, เลาเทอร์บรุนเนน, น้ำตกชเตาบ์บาค -นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา, ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี, V-Cableway, อินเทอร์ลาเก้น, น้ำตกไรน์ -ช้อปปิ้งแบรนด์เนม เมืองซูริค
 • 4 ดาว
8 วัน 5 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์: LWED230522
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)
  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  23 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  Sold Out
  13 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  Sold Out
  23 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67 75,900 97,800 75,900 75,900 75,900 แสดง -
  Sold Out
  5 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  Sold Out
  12 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  Sold Out
  26 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67 75,900 97,800 75,900 75,900 75,900 แสดง -
  Sold Out
  2 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67 89,900 111,800 89,900 89,900 89,900 แสดง -
  Sold Out
  23 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 89,900 111,800 89,900 89,900 89,900 แสดง -
  Sold Out
  30 เม.ย. 67 - 7 พ.ค. 67 89,900 111,800 89,900 89,900 89,900 แสดง -
  Sold Out
  14 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 89,900 111,800 89,900 89,900 89,900 แสดง -
  Sold Out
  21 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 89,900 111,800 89,900 89,900 89,900 แสดง -
  Sold Out
  28 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67 89,900 111,800 89,900 89,900 89,900 แสดง -
  Sold Out
  11 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 89,900 111,800 89,900 89,900 89,900 แสดง -
  Sold Out
  18 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 89,900 111,800 89,900 89,900 89,900 แสดง -
  Sold Out

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)
  โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)
  ราคาเริ่มต้น 75,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
  จองผ่านไลน์

  ติดต่อโปรโมชั่นทัวร์

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)
  โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)
  ราคาเริ่มต้น 75,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน